Đầu phun tăng áp EHEIM

  • 12

Đầu phun tăng áp có tác dụng tăng cường áp lực đầu out. Đồng thời, bổ sung thêm hàm lượng oxy cho bể.

Sản phẩm nhỏ gọn và gắn trên thành bể

Đặc biệt, phù hợp cho các bể dài, ít cây nhiều cá.

Luồng thổi điều chỉnh được qua van.

Phù hợp cho ống 12 và 16.

Hết hàng

Đầu phun tăng áp có tác dụng tăng cường áp lực đầu out. Đồng thời, bổ sung thêm hàm lượng oxy cho bể.

Sản phẩm nhỏ gọn và gắn trên thành bể

Đặc biệt, phù hợp cho các bể dài, ít cây nhiều cá.

Luồng thổi điều chỉnh được qua van.

Phù hợp cho ống 12 và 16.