Eheim MechPro 200ml

  • 14

Cấu trúc xoắn ốc nên giữ bụi cực kỳ hiệu quả, đồng thời vi sinh có thể phát triển trên bề mặt xoắn ốc. Nguyên liệu sản xuất Eheim MECHpor cao cấp, vệ sinh dễ dàng và trung tính nên rất an toàn cho sinh vật sống.

Phù hợp nước ngọt, nước mặn. Hiệu quả lý tưởng khi kết hợp với SubstratPro và BioMECH

Quy cách đóng gói: Túi zip 200ml

Hết hàng

Cấu trúc xoắn ốc nên giữ bụi cực kỳ hiệu quả, đồng thời vi sinh có thể phát triển trên bề mặt xoắn ốc. Nguyên liệu sản xuất Eheim MECHpor cao cấp, vệ sinh dễ dàng và trung tính nên rất an toàn cho sinh vật sống.

Phù hợp nước ngọt, nước mặn. Hiệu quả lý tưởng khi kết hợp với SubstratPro và BioMECH

Quy cách đóng gói: Túi zip 200ml