Kẹp gắp EHEIM Plant tongs

  • 16

Kẹp gắp EHEIM hỗ trợ xử lý các vấn đề trong bể cá mà không phải cho cả cánh tay vào trong bể.

Bạn có thể đặt, di chuyển hoặc loại bỏ cây và các vật dụng khác ở đáy bể và các vị trí khó tiếp cận.

Kẹp gắp EHEIM cực kỳ hữu ích trong bể cá biển có các loài cá ở tầng đáy sâu.

Hết hàng

Kẹp gắp EHEIM hỗ trợ xử lý các vấn đề trong bể cá mà không phải cho cả cánh tay vào trong bể.

Bạn có thể đặt, di chuyển hoặc loại bỏ cây và các vật dụng khác ở đáy bể và các vị trí khó tiếp cận.

Kẹp gắp EHEIM cực kỳ hữu ích trong bể cá biển có các loài cá ở tầng đáy sâu.