Khóa EHEIM Double Tap

  • 17

Khóa EHEIM Double Tap được thiết kế gồm 02 phần tiện dụng cho công việc vệ sinh máy lọc ngoài.

Sản phẩm được nhập khẩu EHEIM chính hãng

Hết hàng

Khóa EHEIM Double Tap được thiết kế gồm 02 phần tiện dụng cho công việc vệ sinh máy lọc ngoài.

Sản phẩm được nhập khẩu EHEIM chính hãng