Lọc phụ

  • 2
4,000,000
Hết hàng

Lọc phụ có tác dụng giữ phần lớn các hạt bẩn thô trước khi nước đến máy lọc ngoài. Vị trí lắp ở đầu in của máy lọc và nằm trong, trên đáy hồ. Nước được hút trên một diện tích bề mặt rộng, thông qua các giỏ lọc được lắp được các vật liệu lọc thô và dễ dàng làm sạch và thay thế. Giữ các hạt bụi bẩn trong các giỏ lọc tránh tắc nghẽn sớm lọc ngoài. Điều này có nghĩa là quá trình phân hủy sinh học trong lọc ngoài được kéo dài đáng kể và khoảng thời gian dịch vụ dài hơn.