1. Mã giảm giá MINC5: giảm 10% giá trị đơn hàng tối thiểu 100k từ nay đến ngày 27/12/2020;

2. Mã Khách hàng đánh giá MINC10: giảm giá 30k từ nay đến ngày 16/12/2020;

3. Mã Ưu đãi Follower giảm 30k với giá trị đơn hàng tối thiểu 100k từ nay đến ngày 27/12/2020.

Mong quý khách hàng tiếp tục ủng hộ Mincom./.

Lưu ý: Công ty TNHH TM Mincom không còn nhận đặt hàng trên Website.