Ống nước EHEIM

  • 41

Ống nước EHEIM có nhiều kích cỡ và chiều dài khác nhau. 

Sản phẩm không chứa phenol, bền, dẻo dai, khó đóng cặn bẩn và vệ sinh dễ dàng. 

Kích cỡ đường ống (đường kính trong/đường kính ngoài) 9/12 mm, 12/16 mm, 16/22 mm.

Sản phẩm được nhâp khẩu chính hãng.

Giá sản phẩm được tính trên 1m dài.

Hết hàng

Ống nước EHEIM có nhiều kích cỡ và chiều dài khác nhau. 

Sản phẩm không chứa phenol, bền, dẻo dai, khó đóng cặn bẩn và vệ sinh dễ dàng. 

Kích cỡ đường ống (đường kính trong/đường kính ngoài) 9/12 mm, 12/16 mm, 16/22 mm.

Sản phẩm được nhâp khẩu chính hãng.

Giá sản phẩm được tính trên 1m dài.