Quả sủi mịn EHEIM

  • 42

- Tốc độ luồng khí và kích thước bong bóng có thể điều chỉnh trên quả sủi

- Dùng kết hợp với EHEIM air pump để có được hiệu quả tối ưu.

Hết hàng

- Tốc độ luồng khí và kích thước bong bóng có thể điều chỉnh trên quả sủi

- Dùng kết hợp với EHEIM air pump để có được hiệu quả tối ưu.