Trục sứ EHEIM Classic

  • 48

Phụ kiện nguyên hộp được nhập khẩu chính hãng EHEIM dùng để thay thế gồm:

Trục sứ ceramic

2 nút đầu bịt

Hết hàng

Phụ kiện nguyên hộp được nhập khẩu chính hãng EHEIM dùng để thay thế gồm:

Trục sứ ceramic

2 nút đầu bịt