Vật liệu lọc cơ học EHEIM MechPro

  • 51
  • EHEIM
330,000

Cấu trúc xoắn ốc nên giữ bụi cực kỳ hiệu quả, đồng thời vi sinh có thể phát triển trên bề mặt xoắn ốc. Nguyên liệu sản xuất Eheim MECHpor cao cấp, vệ sinh dễ dàng và trung tính nên rất an toàn cho sinh vật sống.

Phù hợp nước ngọt, nước mặn. Hiệu quả lý tưởng khi kết hợp với SubstratPro và BioMECH

Hộp giấy 1 lít = 90g

Hết hàng

Cấu trúc xoắn ốc nên giữ bụi cực kỳ hiệu quả, đồng thời vi sinh có thể phát triển trên bề mặt xoắn ốc. Nguyên liệu sản xuất Eheim MECHpor cao cấp, vệ sinh dễ dàng và trung tính nên rất an toàn cho sinh vật sống.

Phù hợp nước ngọt, nước mặn. Hiệu quả lý tưởng khi kết hợp với SubstratPro và BioMECH

Hộp giấy 1 lít = 90g