Vật liệu lọc cơ sinh học EHEIM Biomech

  • 50
  • EHEIM
365,000

BioMECH được thiết kế vừa có khả năng giữ lại các hạt bụi bẩn lớn và nhỏ, đồng thời cấu trúc lỗ rỗng cung cấp diện tích bề mặt lớn cho vi sinh xử lý khử nitrit dễ dàng. Vật liệu có độ pH trung tính và không chứa chất làm cứng nước. EHEIM bioMECH phù hợp cho nước ngọt và nước biển, có thể vệ sinh và có thể tái sử dụng.

Diện tích bề mặt: 400m2/l

Lưu ý: Không vệ sinh hoặc thay tất cả vật liệu lọc trong một lần và không quá kỹ.

Hết hàng

BioMECH được thiết kế vừa có khả năng giữ lại các hạt bụi bẩn lớn và nhỏ, đồng thời cấu trúc lỗ rỗng cung cấp diện tích bề mặt lớn cho vi sinh xử lý khử nitrit dễ dàng. Vật liệu có độ pH trung tính và không chứa chất làm cứng nước. EHEIM bioMECH phù hợp cho nước ngọt và nước biển, có thể vệ sinh và có thể tái sử dụng.

Diện tích bề mặt: 400m2/l

Lưu ý: Không vệ sinh hoặc thay tất cả vật liệu lọc trong một lần và không quá kỹ.