Vật liệu lọc khử độc EHEIM Aktiv

  • 53
  • EHEIM
330,000

Aktiv là than hoạt tính có khả năng hấp thụ mạnh clo, thuốc trừ sâu hoặc các loại thuốc điều trị bệnh cho cá với diện tích bề mặt xử lý 1200m2/g.

Sử dụng cho bể mới hoặc các bể vừa được điều trị bệnh.

Phù hợp cả nước ngọt, mặn

Kèm theo túi lưới

Hiệu quả trong khoảng thời gian 4 tuần.

Hết hàng

Aktiv là than hoạt tính có khả năng hấp thụ mạnh clo, thuốc trừ sâu hoặc các loại thuốc điều trị bệnh cho cá với diện tích bề mặt xử lý 1200m2/g.

Sử dụng cho bể mới hoặc các bể vừa được điều trị bệnh.

Phù hợp cả nước ngọt, mặn

Kèm theo túi lưới

Hiệu quả trong khoảng thời gian 4 tuần.