Vật liệu lọc kiểm soát Ph EHEIM Torf Pellets

  • 54
  • EHEIM
330,000

EHEIM TORFpellets nguồn gốc từ than bùn được xử lý đặc biệt có tác dụng giảm giá trị pH và giảm độ cứng của nước, đồng thời rất giàu axit humic và các nguyên tố vi lượng (do đó không rửa).

Sử dụng hiệu quả cho pH trên 7.

Đặc biệt thích hợp cho dòng cá nhiệt đới.

Chú ý:

Không rửa trước khi sử dụng

Thay thế sau 3-6 tuần

Không sử dụng cùng với than hoạt tính

Chỉ thích hợp cho nước ngọt

Hết hàng

EHEIM TORFpellets nguồn gốc từ than bùn được xử lý đặc biệt có tác dụng giảm giá trị pH và giảm độ cứng của nước, đồng thời rất giàu axit humic và các nguyên tố vi lượng (do đó không rửa).

Sử dụng hiệu quả cho pH trên 7.

Đặc biệt thích hợp cho dòng cá nhiệt đới.

Chú ý:

Không rửa trước khi sử dụng

Thay thế sau 3-6 tuần

Không sử dụng cùng với than hoạt tính

Chỉ thích hợp cho nước ngọt