Vật liệu lọc vi sinh EHEIM SubstratPro

  • 56
  • EHEIM
365,000

EHEIM SUBSTRAT PRO với cấu trúc bao gồm thủy tinh kết dính ngọc trai, dạng hình cầu cung cấp một lượng lớn mật độ vi sinh và lợi khuẩn trú ngụ, do đó các khoảng trống trong bộ lọc có thể được sử dụng trọn vẹn. Nhờ mật độ vi sinh và vi khuẩn hữu ích khá lớn, nên tiến trình phân hủy ammonia, nitrite trở nên dễ dàng hơn và do đó, khoảng thời gian vệ sinh hoặc thay thế của Eheim Substrat Pro cũng kéo dài hơn.

Eheim Substrat Pro phù hợp cho cả bể cá nước mặn và nước ngọt, có thể vệ sinh và tái sử dụng.

Diện tích bề mặt: 450m2/l

Lưu ý: Không vệ sinh hoặc thay tất cả vật liệu lọc trong một lần và không quá kỹ.

Hết hàng

EHEIM SUBSTRAT PRO với cấu trúc bao gồm thủy tinh kết dính ngọc trai, dạng hình cầu cung cấp một lượng lớn mật độ vi sinh và lợi khuẩn trú ngụ, do đó các khoảng trống trong bộ lọc có thể được sử dụng trọn vẹn. Nhờ mật độ vi sinh và vi khuẩn hữu ích khá lớn, nên tiến trình phân hủy ammonia, nitrite trở nên dễ dàng hơn và do đó, khoảng thời gian vệ sinh hoặc thay thế của Eheim Substrat Pro cũng kéo dài hơn.

Eheim Substrat Pro phù hợp cho cả bể cá nước mặn và nước ngọt, có thể vệ sinh và tái sử dụng.

Diện tích bề mặt: 450m2/l

Lưu ý: Không vệ sinh hoặc thay tất cả vật liệu lọc trong một lần và không quá kỹ.